Autor: Ekosynteza

 • Konkurs pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”

  Konkurs pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”

  Ekodoradcy Aglomeracji Beskidzkiej mają przyjemność ogłosić konkurs fotograficzny pt: „ Natura w obiektywie- najpiękniejsze miejsca Aglomeracji Beskidzkiej” organizowanym w ramach projektu Life pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Tematem konkursu są fotografie przedstawiające dziką naturę obszaru Aglomeracji Beskidzkiej. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zajmujące się fotografią w sposób amatorski. Termin nadsyłania prac: 01.08-30.09.2023 Regulamin…

 • Negatywny wpływ wyrębu lasów na środowisko

  Negatywny wpływ wyrębu lasów na środowisko

  Wyrąb lasów ma szereg negatywnych skutków dla środowiska. Oto niektóre z głównych negatywnych wpływów wyrębu lasów: Ważne jest podejmowanie działań mających na celu zrównoważone zarządzanie lasami, ochronę obszarów leśnych, promowanie odnawialnych źródeł drewna oraz rewaloryzację zdegradowanych terenów leśnych.

 • Wpływ przemysłu na klimat

  Wpływ przemysłu na klimat

  Przemysł ma znaczący negatywny wpływ na środowisko naturalne na wielu różnych poziomach. Oto kilka głównych obszarów, w których przemysł może przyczyniać się do degradacji środowiska: Ważne jest, aby przemysł dążył do zrównoważonego rozwoju i stosował technologie, które minimalizują negatywne skutki dla środowiska. Odpowiednie przepisy regulacyjne , inwestycje w technologie czystego produkcji oraz promowanie praktyk zrównoważonego rozwoju są kluczowe dla minimalizowania negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne.

 • Wpływ transportu na klimat

  Wpływ transportu na klimat

  Transport ma znaczący negatywny wpływ na klimat ze względu na emisję gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2) i innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Oto kilka głównych negatywnych wpływów transportu na klimat: Aby ograniczyć negatywny wpływ transportu na klimat, konieczne są działania mające na celu: Wprowadzanie tych działań może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na klimat.

 • 13 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii reportaż

  13 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii reportaż
 • Rewitalizacja Terenów BB

  Rewitalizacja Terenów BB
Skip to content