Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Grotowej 11

 

Logo Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza” przedstawia infografikę symbolizującą troskę człowieka o przyrodę. Człowiek wtopiony w środowisko przyrodnicze współprzeżywa jego cykliczną przemianę ujętą w postaci różnokolorowych liści. Człowiek to dostrzega i szanuje, co wyraża otwarta, pełna ufności dłoń. To właśnie Centrum Edukacji Ekologicznej ma stać się przestrzenią dla poznawania i ochrony naszej rodzimej fauny i flory. Całość logotypu zamknięta jest w symboliczny krąg życia i zależności, wskazujący także na syntezę wiedzy, środków i aktywności w kierunku ochrony przyrody.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza” powstaje dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu, w zakresie edukacji ekologicznej, promocji i informacji zrealizowany zostanie przy pomocy osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

  • Kształtowanie pełnej i wieloaspektowej świadomości oraz budzenie zainteresowania powiązanymi kwestiami ekologicznymi.
  • Umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz  umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu.
  • Tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz  kształtowanie postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska.
  • Upowszechnianie idei rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach życia, uwzględniając: edukację, pracę i wypoczynek – objęcie edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Miasta Bielska-Białej i turystów.
  • Promowanie dobrych praktyk, metod, pomysłów i doświadczeń z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej.

Promowanie obszarów cennych przyrodniczo i ochrony różnorodności biologicznej.

fot. Mirosław Niesyt

Lokalizacja:

ul. Grotowa 11, Bielsko-Biała

Skip to content