Działania poprawiające efektywność energetyczną miasta

Spis działań miasta Bielska-Białej
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku
o efektywności energetycznej
(DZ. U. z 2016 r. poz. 831 t.j. art. 6 ust. 3)

Skip to content