FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na terenie Lasów Beskidu Śląskiego oraz w paśmie Beskidu Małego znajduje się szereg form ochrony przyrody, takich jak:

• Natura 2000 Beskid Śląski,
• Natura 2000 Beskid Mały,
• Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego,
• Park krajobrazowy Beskidu Małego,
• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Cygański Las,
• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Wapienicy,
• Rezerwat przyrody Stok Szyndzielni,
• Rezerwat przyrody Jaworzyna.

Skip to content