Podsumowanie

Nauczyciel – koordynator lub nauczyciel-opiekun wybiera obiekt edukacyjny, w którym w danym okresie konkursowym wraz z grupą uczniów/przedszkolaków zrealizuje określone zadanie ekologiczne, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań dzieci i uczniów.

Klasa lub grupa przedszkolna udaje się do wybranej lokalizacji i realizuje tam to zadanie (minimum 1 na dany okres).

OKRESY KONKURSOWE

I. ZŁOTA JESIEŃ (listopad 2022)


III. BARWNA WIOSNA (marzec 2023)

II. BIAŁA ZIMA (grudzień 2022 – luty 2023)


IV. EKO-LATO (kwiecień 2023)

ZADANIA EKOLOGICZNE

a. odwiedzenie wystawy „EkoEksperymentarium w Punkcie 11”

b. udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych przez Partnera w terenie w wybranej lokalizacji, a w razie braku pogody w jego siedzibie lub w placówce szkolnej czy przedszkolnej (ZGO, AQUA, Leroy Merlin, Flojamo, Kino Helios, Nadleśnictwo Bielsko) *

c. wycieczka klasowa odkrywców przyrody z elementami związanymi z energią / odnawialnymi źródłami energii

d. przyrodoznawczy rajd szkolny / przedszkolny

e. plener fotograficzny

f. jesienne kompozycje z materiału przyrodniczego

g. zawody sportowe w terenie

h. powitanie wiosny

i. konkurs plastyczny dla dzieci /rodzin zorganizowany przez placówkę

j. gra terenowa dotycząca np. poszukiwania pierwszych oznak wiosny, przygotowań zwierząt do zimy itp.

k. leśne podchody

l. rzeźby ze śniegu

m. poszukiwanie tropów zwierząt

n. piosenka przyrodnicza wykonana w wybranej lokalizacji

o. eko-taniec wykonany w wybranej lokalizacji

p. film edukacyjny dot. wybranej lokalizacji

q. piknik ekologiczny dot. wybranej lokalizacji

r. szkolne/przedszkolne sposoby pomocy dla zwierząt, np. „jak przetrwać zimę?” lub inne zaproponowane przez nauczyciela

s. autorskie zajęcia przeprowadzone przez nauczyciela w wybranej lokalizacji **

t. inne działanie wykreowane przez nauczyciela, związane z wybraną lokalizacją

PRZYKŁADY

OKRES KONKURSOWY


I. ZŁOTA JESIEŃ

+

OBIEKTY / ŚCIEŻKI EDUKACYJNE


2. Klasa w krajobrazie – „Lasek Bathelta”

+

ZADANIA EKOLOGICZNE


b. warsztaty edukacyjne realizowane przez Partnera (np. ZGO) w lokalizacji Klasa w krajobrazie – „Lasek Bathelta” w okresie konkursowym Złota Jesień – np. 10 listopada 2022 r.


II. BIAŁA ZIMA

+


10. Teren rekreacyjny przy dawnej skoczni w Cygańskim Lesie

+


l. rzeźby ze śniegu na Terenie rekreacyjnym przy dawnej skoczni w Cygańskim Lesiew okresie Biała Zima – np. 19 grudnia 2022 r.


III. BARWNA WIOSNA

+


12. Wystawa „EkoEksperymentarium w Punkcie 11” przy ul. 11 Listopada 24

+


a. odwiedzenie Wystawy „EkoEksperymentarium w Punkcie 11” przy ul. 11 Listopada 24 w okresie Barwna Wiosna – np. 28 marca 2023 r. (po wcześniejszym zapisaniu udziału w formularzu zwiedzania)


IV. EKO-LATO

+


7. Ścieżka edukacyjna w Cygańskim Lesie – 2 pętle

+


e. plener fotograficzny na Ścieżce edukacyjnej w Cygańskim Lesie – 2 pętle w okresie Eko-Lato – np. 13 kwietnia 2023 r.

Skip to content