* warsztaty realizowane przez Partnerów odbywają się po wcześniejszym umówieniu ich terminu i lokalizacji

** najlepsze scenariusze zajęć w lokalizacjach obiektów edukacyjnych będą dodatkowo nagrodzone i wykorzystywane w ofercie edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej, po jego otwarciu; autorski scenariusz nauczyciela powinien zawierać dane: imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot, nr szkoły oraz poziom nauczania, któremu dedykowany jest scenariusz; scenariusze zgłaszane do konkursu należy przesyłać w wersji elektronicznej do Organizatora: katarzyna.kordas@um.bielsko-biala.pl do 5.05.2023 r.

W wybranym okresie i lokalizacji wykonaj z przedszkolakami / uczniami przynajmniej jedno z poniżej zaproponowanych zadań ekologicznych

Zadania do wyboru

a. odwiedzenie wystawy „EkoEksperymentarium w Punkcie 11”

b. udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych przez Partnera w terenie w wybranej lokalizacji, a w razie braku pogody w jego siedzibie lub w placówce szkolnej czy przedszkolnej (AQUA, ZGO, PreZero, Leroy Merlin, Flojamo, Kino Helios, Nadleśnictwo Bielsko) *

c. wycieczka klasowa odkrywców przyrody z elementami związanymi z energią / odnawialnymi źródłami energii

d. przyrodoznawczy rajd szkolny / przedszkolny

e. plener fotograficzny

f. jesienne kompozycje z materiału przyrodniczego

g. zawody sportowe w terenie

h. powitanie wiosny

i. konkurs plastyczny dla dzieci /rodzin zorganizowany przez placówkę

j. gra terenowa dotycząca np. poszukiwania pierwszych oznak wiosny, przygotowań zwierząt do zimy itp.

k. leśne podchody

l. rzeźby ze śniegu

m. poszukiwanie tropów zwierząt

n. piosenka przyrodnicza wykonana w wybranej lokalizacji

o. eko-taniec wykonany w wybranej lokalizacji

p. film edukacyjny dot. wybranej lokalizacji

q. piknik ekologiczny dot. wybranej lokalizacji

r. szkolne/przedszkolne sposoby pomocy dla zwierząt, np. „jak przetrwać zimę?” lub inne zaproponowane przez nauczyciela

s. autorskie zajęcia przeprowadzone przez nauczyciela w wybranej lokalizacji **

t. inne działanie wykreowane przez nauczyciela, związane z wybraną lokalizacją

Skip to content