Formularz zapisu na 3 warsztaty animacji filmowej w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ANIMACJI REALIZOWANYCH

PRZEZ STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

 1. W ramach 14 edycji konkursu ekologicznego „Szanuj energię, chroń klimat” organizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Ochrony Środowiska i Energii, jeden z partnerów merytorycznych konkursu – Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (SFR), proponuje wsparcie edukacyjne dedykowane uczestnikom kategorii wiekowej dla szkół ponadpodstawowych w postaci warsztatów z animacji filmowej.
 2. Warsztaty dotyczą budowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie animacji filmowej i zaplanowane są dla 2 grup uczniów liczących maksymalnie po 12 osób każda, w formie 6-ciu spotkań dla każdej z grup. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez animatorów-pracowników SFR w czasie trwania konkursu tj. od listopada 2023 do końca marca 2024 roku.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników udział w warsztatach poprzedzony jest koniecznością zgłoszenia udziału przez chętnych uczniów poprzez internetowy Formularz zapisu na warsztaty animacji filmowej w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej znajdujący się na stronie konkursu:

https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/konkurs-szanuj-energie-chron-klimat-2023-2024/ .

 1. Uczestnikami warsztatów mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych, maksymalnie 5-ciu uczniów z jednej szkoły, samodzielnie wykonujących pracę konkursową lub tylko jeden reprezentant zespołu uczniów uczestniczących w konkursie i przygotowujących pracę konkursową.
 2. Zapisy trwają do 17 października br. i ostateczna lista uczestników zostanie przekazana w dniu 20 października br. nauczycielom-koordynatorom szkół reprezentowanych przez tych uczestników.
 3. Sposób realizacji warsztatów i konsultacji:

2 grupy uczniów najpierw uczestniczą w 6-ciu warsztatach o charakterze wykładowo-praktycznym, a następnie ich członkowie mogą indywidualnie skorzystać z 3 konsultacji dotyczących własnej pracy konkursowej u animatorów prowadzących warsztaty.

 1. Terminy poszczególnych spotkań:
 • terminy 6 warsztatów, odbywających się naprzemiennie we wtorki i czwartki:

– 7, 16, 21, 30 listopada oraz 5, 14 grudnia 2023 r.

warsztat trwa 2 godziny lekcyjne z przerwą; godziny do wyboru:

– 12:00 – 14:00 lub 14:00 – 16:00

 • terminy indywidualnych konsultacji: 5,12 i 19 marca 2024 r. w godz: 12:00 – 16:00.
 1. Szczegóły realizacji warsztatów zostaną uzgodnione pomiędzy uczestnikami a SFR, po ich zgłoszeniu przez nauczyciela-koordynatora danej szkoły. Telefon kontaktowy: 503 926 627.
 2. Regulamin zapisów i uczestnictwa w warsztatach został uzgodniony z partnerem konkursu – SFR.

Na wszelkie pytania uzyskacie Państwo odpowiedź dzwoniąc pod numer +48 33-4971 708

Skip to content