KARTA ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIE – osoba niepełnoletnia

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat” – 14 edycja konkursu 2023/2024

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie „Szanuj energię, chroń klimat”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Szanuj energię, chroń klimat”:


FORMULARZ ZAPISU ELEKRONICZNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIE – osoba niepełnoletnia Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat” – 14 edycja konkursu 2023/2024 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie „Szanuj energię, chroń klimat” Wyrażam zgodę na udział

FORMULARZE DO POBRANIA

Skip to content