FAQ

Nie jest wymagane, aby każda klasa wykonała 4 zadania ekologiczne. Wystarczy, aby szkoła jako uczestnik danej kategorii wiekowej, wykonała wymaganą liczbę minimum 4 zadań. Jednakże uczniowie przygotowujący pracę konkursową muszą zawrzeć w tej pracy materiały (foto, film, info) dokumentujące realizację przez szkołę tych zadań.
ODP: W trakcie zajęć warsztatowych nauczyciel bądź przedstawiciel Partnera przy wykorzystaniu strony internetowej dotyczącej projektu/konkursu nawiązuje tematycznie do wybranej lokalizacji https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/konkurs/sciezki-edukacyjne-obiekty/
Nie jest wymagane, aby prace plastyczne/manualne związane z daną lokalizacją były wykonane w tej lokalizacji. Mogą nie pozwolić na to warunki terenowe, pogodowe czy charakter tych prac. Przykładowo: grupa przedszkolna wykona prace rysunkowe czy kasztanowe postacie po powrocie do swojej placówki, gdyż w jakiejkolwiek lokalizacji nie ma na to odpowiednich warunków technicznych, ale np. rzeźby ze śniegu można wykonać tylko w takiej lokalizacji.
Warsztaty realizowane przez Partnerów odbywają się po wcześniejszym umówieniu ich terminu i lokalizacji!
Warsztaty mogą zostać przeprowadzone: a) w wybranej w ramach konkursu lokalizacji (obiekty/ścieżki) lub b) w siedzibie Partnera, czyli na ścieżce (lub Sali) edukacyjnej działającej przy ZGO S.A. lub c) w placówce edukacyjnej – jeśli pogoda nie pozwoli na odwiedzenie wskazanych w konkursie lokalizacji. Pamiętajcie, że jeśli tylko pozwoli na to pogoda i możliwości partnerów, zachęcamy do wybierania miejsc związanych ze ścieżkami i obiektami edukacyjnymi w ramach projektu Ekosynteza.
Skip to content