Korzenie roślin

Korzeń jest najczęściej podziemnym organem

wegetatywnym roślin, głównie tych lądowych. Jest to organ

dobrze wykształcony u roślin wysokich, które okresowo

są zmuszone znosić niedostatek wody w glebie.

Korzeń pełni bardzo ważną rolę w życiu

roślin i odpowiada przede wszystkim za:

– pobieranie wody i soli mineralnych,

– umocowanie rośliny w podłożu,

– gromadzenie substancji zapasowych,

– symbiozę z bakteriami i grzybami,

– wymianę gazową między korzeniem,

a powietrzem glebowym zgromadzonym

w wolnych przestrzeniach gleby,

– rozmnażanie wegetatywne.

Skip to content