OCHRONA PŁAZÓW I GADÓW

Wszystkie płazy i gady występujące w Polsce są objęte ochroną prawną. Aby pomagać tej grupie zwierząt zabezpiecza się ich wędrówkę na gody budując przepusty podziemne i bariery uniemożliwiające wejście na jezdnię. Odbudowuje się także obiekty małej retencji, aby mogły lepiej się rozwijać.

Miejscem rozrodu płazów są płytkie i bezrybne zbiorniki wód stojących lub wolno płynących.

Gady składają jaja w nasłonecznionych miejscach, wewnątrz norek, liści i w próchniejącym drzewie.

Płazy bytują na lądzie, w gruncie i w wodach słodkich.

Miejscem bytowania gadów są punkty dobrze nasłonecznione, skały i zarośla.

CZY WIESZ, ŻE…

W Polsce występuje 13 gatunków gadów i 19 gatunków płazów.

Skip to content