Pomnik przyrody

Pomniki przyrody – to prawnie chronione

wyjątkowe twory przyrody żywej i nieożywionej

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,

historycznej lub krajobrazowej.

POMNIK PRZYRODY W WAPIENICY

Przy ulicy Zapora 106, rośnie dąb szypułkowy uznany

za pomnik przyrody już w 1962 r.! Ma wysokość 17 m,

a jego pierśnica wynosi 107 cm.

CZY WIESZ, ŻE…

Pomnikami przyrody są np. stare drzewa i krzewy,

źródła, wodospady, skały, wywierzyska,

głazy narzutowe czy jaskinie.

Jest to najstarsza forma ochrony przyrody.

Skip to content