Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Cygańskim Lesie

 

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza dedykowana najmłodszym mieszkańcom i turystom powstała w celu lepszego poznania rodzimych gatunków fauny i flory. Celem nadrzędnym projektu, w ramach którego powstała trasa jest ochrona istniejących siedlisk przyrodniczych i rewitalizacja terenu leżącego na obszarze Natura 2000.

Spacer należy rozpocząć w Cygańskim Lesie, przy Centrum Edukacji Ekologicznej. To tam umieszczono tablicę informacyjną z planem ścieżki. Każdy przystanek wzbogacony został o tablicę edukacyjną lub inny element malej architektury, w terenie zlokalizowano ławki i kosze na śmieci oraz wprowadzono budki dla ptaków.

Przystanek 1 – tablica edukacyjna „Zasady poszanowania lasu” wraz z urządzeniami zabawowymi do wspinaczki

Przystanek 2 – tablica edukacyjna przestrzenna na temat ptaków w formie układanki

Przystanek 3 – tablica edukacyjna na temat obiegu wody w przyrodzie wraz z urządzeniem edukacyjnym „wir wodny”, tablica informacyjna z planem ścieżki

Jeżeli trasa jest zbyt trudna w tym miejscu można zawrócić lub zrobić dłuższy przystanek na terenie przy dawnej skoczni w Cygańskim lesie, obecnie miejscu wypoczynku i rekreacji.

Przystanek 4 – tablica edukacyjna „Co zrobić z małym znalezionym zwierzęciem”

Przystanek 5 – tablica edukacyjna „Stół ołtarzowy Jan” (zobacz tablice)

Przystanek 6 – tablica edukacyjna w formie układanki na temat gatunków drzew, tablica informacyjna z planem ścieżki

Przystanek 7 – tablica edukacyjna przestrzenna w formie układanki na temat gatunków drzew występujących w Cygańskim Lesie

Przystanek 8 – 2 tablice edukacyjne „Tropy zwierząt” w formie gry, tablica informacyjna z planem ścieżki

Przystanek 9 – tablica edukacyjna „Ciekawe przyrodniczo miejsca”, tablica informacyjna z planem ścieżki

Przystanek 10 – Ogród sensoryczny, tablice opisujące strefy ogrodu, gatunki roślin, tablica edukacyjna „Ogród sensoryczny”, tablica informacyjna z planem ścieżki

Przystanek 11 – tablica edukacyjna „Dzikie zwierzęta występujące w lasach”, tablica edukacyjna o Karolu Ambrożym (zobacz tablice)

Przystanek 12 – tablica edukacyjna „Leśne rodziny” wraz z urządzeniem zabawowym

Regulamin korzystania ze ścieżek przyrodniczych

 Zdjęcie z zasobów UM Bielsko-Biała

Lokalizacja:

obszar Cygańskiego Lasu, początek trasy przy Centrum Edukacji Ekologicznej.

Skip to content