Teren rekreacyjny dawnej skoczni

 

Atrakcyjne miejsce rekreacji i odpoczynku powstało na terenie dawnej skoczni w Cygańskim Lesie tuż przy żółtym szklaku prowadzącym na Kozią Górę. W cieplejszych miesiącach to popularne miejsce, chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów; w zimie teren po skoczni wykorzystywany jest jako górka saneczkowa. Obszar ten zlokalizowany jest w granicy obszaru Natura 2000. W lesie często można spotkać sarny, dzięcioły i wiewiórki.

W ramach projektu obszar poddano rewitalizacji, uporządkowano ciągi komunikacyjne, odnowiono wyposażenie oraz wykreowano przestrzeń rekreacyjną. Przewidziano tutaj dwie zadaszone wiaty, ławostoły, dwa miejsca biwakowe wyposażone w kamienne grille, miejsca na ogniska, a także ławki i kosze na odpadki. Wszystkie obiekty malej architektury wpisały się w istniejący krajobraz poprzez zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych – drewna i kamienia.

Obecnie zagospodarowanie służy pieszym i rowerzystom, często wykorzystywane jest jako miejsce biwakowe.

Zakończenie realizacji: 13.05.2022

Regulamin korzystania ze ścieżek przyrodniczych

 Zdjęcie z zasobów UM Bielsko-Biała

Lokalizacja:

obszar Cygańskiego Lasu

Skip to content