Ujście Straconki przy ul. gen. Stanisława Maczka

 

Przy ulicy gen. Stanisława Maczka, tuż przy ujściu potoku Straconka do rzeki Białej powstało nowe, pełne zieleni miejsce na mapie miasta. W ramach działań rewitalizacyjnych utworzono niewielki obszar o charakterze parkowym, który wypełnił niezagospodarowany do tej pory teren. Dzięki wykonaniu drewnianej kładki pieszej skomunikowano nowy skwer z istniejącym Parkiem Strzygowskiego.

Obszar wypełniają kwatery nasadzeń w formie przyjaznych owadom łąk kwietnych oraz grup krzewów – głownie jeżyn i berberysu, a także szpalery drzew, pomiędzy którymi wytyczono żwirowe alejki. Mur oporowy przy strefie brzegowej rzeki Białej i Straconki zabezpieczony został balustradą Obszar wyposażono w obiekty małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki oraz umiejscowiono kontenerową toaletę miejską. Na całym trenie wykonano oświetlenie parkowe a także zlokalizowano tablice edukacyjne, lokalizacyjne i gatunkowe, wskazujące cenne gatunki drzew. Ponadto umiejscowiono dodatkowe elementy podnoszące wartość ekologiczną terenu w formie domków dla owadów oraz budek dla ptaków i nietoperzy.

Tablice edukacyjne znajdujące się przy ujściu Straconki:

  1. Grąd subkontynentalny (zobacz tablice)
  2. Kolekcja jeżyn
  3. Wilgotna łąka kwietna

Zakończenie realizacji: 13.05.2022

Regulamin korzystania ze ścieżek przyrodniczych

 Zdjęcie z zasobów UM Bielsko-Biała

Lokalizacja:

Przy styku ulic gen. Stanisława Maczka oraz Leszczyńskiej. Dojście również od Parku Strzygowskiego, kierując się na południe od centrum handlowego Gemini Park.

Skip to content