Spacer przyrodniczy dla dzieci „Różnorodność jest piękna”

  1. Spacer przyrodniczy po ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza” oraz pobliskim Cygańskim Lesie. Propozycja dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne

(wymagana liczebność grupy – min. 24 uczniów, max. 30 osób).

Dzieci podczas spaceru poznają najważniejsze gatunki drzew i krzewów rosnących w ogrodzie
i najbliższej okolicy Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11. Dowiedzą się jak słuchać i patrzeć na otaczającą przyrodę oraz jak o nią dbać. Towarzyszyć temu będą liczne zabawy
i konkursy.

Termin spaceru: 12.06.2024 r., I spacer o godz. 9:00 , II spacer o godz. 11:45.

Bardzo prosimy aby na zajęcia terenowe dzieci miały stosowny ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

FORMULARZ ZAPISÓW

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij

Warsztaty dofinasowane w ramach zadania „Wspólnym krokiem w ekodziałania” dostępne są tylko dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Bielsko-Biała.

Skip to content