STACJA METEROLOGICZNA

Stacja meteorologiczna, znana również jako ogródek meteorologiczny, stanowi miejsce dedykowane wykonywaniu precyzyjnych pomiarów oraz prowadzeniu obserwacji meteorologicznych. Ogródek meteorologiczny to specjalnie przystosowany obszar o wymiarach 15×15 metrów, na którym zainstalowane są różnorodne przyrządy meteorologiczne.

Podstawowy zestaw obejmuje klatkę meteorologiczną wyposażoną w kompletny zestaw termometrów, wiatromierz, deszczomierze, termometry gruntowe, heliograf, a także, w razie potrzeby, przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego. Na terenie stacji meteorologicznej przeprowadza się pomiary o różnorodnej charakterystyce, obejmujące temperaturę powietrza na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu, temperaturę powietrza na wysokości 5 cm nad poziomem gruntu, wilgotność powietrza na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu, ciśnienie powietrza, ilość opadu atmosferycznego, czas nasłonecznienia, widzialność, itp. Dodatkowo, dokonywana jest ocena stanu powierzchni gruntu.

Na nieporośniętym trawą, specjalnie przygotowanym poletku meteorologicznym, skierowanym w osi wschód–zachód, mierzy się temperaturę gruntu na głębokościach 5, 10, 20 i 50 cm. Ponadto, oblicza się parowanie. Każdy z przyrządów występuje w kilku wersjach, jednak na stacji meteorologicznej stosuje się zawsze jeden rodzaj w danym okresie czasu. Aby zapobiec potencjalnym błędom wynikającym z zużycia, przyrządy meteorologiczne są porównywane z wzorcowymi, niewyeksploatowanymi co kilka lat. Pomiary dokonywane są o godzinach: 6:00 UTC, 12:00 UTC i 18:00 UTC, po czym przelicza się temperatury średnie.

TERMOMETR

WIATROMIERZ

DESZCZOMIERZ

BAROMETR

TERMOMETR GRUNOWY

HIGROMETR

Skip to content