Warsztat 2 „Mikroświat”

Uczestnicy – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Czas trwania: 3 godz.

(wymagana liczebność grupy – 24 uczniów).

Zajęcia mają na celu wzbudzenie zainteresowania dzieci mikroświatem
i zachęcenie do samodzielnego prowadzenia badań mikroskopowych. Podczas warsztatu uczniowie zapoznają się z budową mikroskopu, jego obsługą oraz zastosowaniem w poznawaniu przyrody. Będą mieli możliwość zaobserwowania destrukcyjnego wpływu zanieczyszczeń na organizmy żywe, poznają znaczenia badań mikroskopowych i ich wpływu na rozwój wielu dziedzin przyrodniczych ze szczególnym naciskiem na ekologię i ochronę środowiska. W trakcie warsztatów nauczą się wykonywać proste preparaty mikroskopowe oraz zdobędą wiedzę na temat zastosowania różnych technik obserwacji mikroskopowych w praktyce. Po tych warsztatach świat mikroskopów nie będzie miał dla nich żadnych tajemnic i stanie się inspiracją do samodzielnego poznawania świata z jego wykorzystaniem.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy czwartek, od 29 lutego 2024 r. do 25.04.2024 r.:

I grupa: warsztat o godz. 9:00

II grupa: warsztat o godz. 11:30

Terminy warsztatu:

29.02.,7.03.,14.03.,21.03.,4.04.,11.04.,18.04.,25.04.

WAŻNE:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przyniesienie w dniu trwania zajęć wypełnionych „KART UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH”!!!!

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij
kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

https://www.facebook.com/wfosigw.katowice

Skip to content