Warsztat 3 „Pamiętajmy o klimacie”

Uczestnicy – uczniowie klas 6 – 8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz.

(wymagana liczebność grupy – 24 uczniów).

Celem warsztatu jest omówienie zagadnień związanych ze zmianami klimatu, wyjaśnienie podstawowych pojęć i procesów. Uświadomienie uczniom prognozowanych skutków społeczno-polityczno-przyrodniczych zmian klimatu oraz ich wpływu na te zmiany i wskazanie działań na rzecz ochrony. Zmotywowanie uczniów do podjęcia aktywnych działań na rzecz ochrony klimatu. Wspólnie odpowiemy sobie na pytanie: Co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu? Co się stanie ze zwierzętami i roślinami, jeśli klimat się ociepli? Jak zmieni się klimat
w Polsce? Co możemy zrobić, aby przygotować się do obecnych i prognozowanych zmian. W części praktycznej uczestnicy przygotują kampanię medialną na rzecz klimatu. Efektem warsztatów będą filmy, stworzone przez młodzież, promujące ochronę klimatu.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy piątek, od 1 marca 2024 r. do 14.06.2024 r.:

I grupa: warsztat o godz. 9:00

II grupa: warsztat o godz. 11:30

Terminy warsztatu:

1.03., 8.03.,15.03.,22.03.,5.04.,12.04.,19.04.,26.04.,10.05.,17.05.,24.05.,7.06.,14.06.

WAŻNE:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przyniesienie w dniu trwania zajęć wypełnionych „KART UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH”!!!!

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij
kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Skip to content