Warsztat 4 „Woda w życiu człowieka”

Uczestnicy – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Czas trwania: 3 godz.

(wymagana liczebność grupy – 24 uczniów).

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie świadomości uczestników na temat znaczenia zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych. Promowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialnego podejścia do korzystania z wody. Poznanie roli wody w życiu człowieka i znaczenia wody w środowisku oraz rozbudzenie ciekawości badawczej uczniów i zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania wody. W części terenowej warsztatów, uczestnicy, wyposażeni
w konieczny sprzęt do pobierania próbek udadzą się do pobliskiego zbiornika wodnego, z którego pobiorą próbki. Omówiony zostanie występujący tam ekosystem wodny. W części doświadczalnej uczniowie z pomocą zestawu edukacyjnego do badania wody przeprowadzą analizę pobranych próbek. Wykorzystując zestawu do uzdatniania wody zapoznają się z etapami jej oczyszczania. Uczestnicy otrzymają butelkę wielokrotnego użytku z filtrem węglowym, aby na co dzień korzystać z wody niebutelkowanej, dzięki temu przyczynią się do zmniejszenia ilości zużywanego plastiku.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy czwartek, od 9 maja 2024 r. do
13 czerwca 2024 r.:

I grupa: warsztat o godz. 9:00

II grupa: warsztat o godz. 11:30

Terminy warsztatu:

9.05.,16.05.,23.05.,6.06.,13.06

WAŻNE:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przyniesienie w dniu trwania zajęć wypełnionych „KART UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH”!!!!

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij
kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

https://www.facebook.com/wfosigw.katowice

Skip to content