Warsztaty „Co zmienia się w ekosystemach leśnych?”

Uczestnicy – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne

(wymagana liczebność grupy – min. 24 uczniów, max. 30 osób).

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami zachodzącymi
w ekosystemach leśnych, zrozumienie ich przyczyn i skutków oraz omówienie strategii zrównoważonego zarządzania lasami, podniesienie świadomości uczestników na temat ekosystemu leśnego oraz zachęcenie do działań proekologicznych. Zajęcia będą miały formę stacjonarno-terenową, po zapoznaniu się z teorią i posadzeniu siewek różnych gatunków drzew, uczniowie udadzą się na spacer po lesie, podczas którego poznają różne gatunki drzew, zwierząt i roślin; zostaną podzieleni na grupy i nauczą się odnajdywania miejsc w lesie przy użyciu kompasu oraz przeprowadzać prostą inwentaryzację drzew – będą zbierać dane dotyczące gatunków, wieku, obwodu pnia i ogólnego stanu zdrowia drzew przy pomocy kart pracy. Po powrocie do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej podzielą się swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami oraz dokonają porównania wyników obserwacji zapisanych na kartach pracy. Prowadzący wyłoni zespół, który najlepiej wykonał zadanie. Zwycięska grupa otrzyma nagrody – książki o tematyce ekologicznej.

Terminy warsztatów:

– 29.04.2024 r., 6.05.2024 r., 13.05.2024 r., 20.05.2024 r., 27.05.2024 r., 3.06.2024 r., 10.06.2024 r., 17.06.2024 r., warsztat o godz.12:00 (każdego dnia jeden warsztat o godz. 12:00)

– 1.07.2024 r., 2.07.2024 r., 3.07.2024 r.:(każdego dnia dwa warsztaty):

warsztat o godz. 9:00

warsztat o godz. 11:45

Bardzo prosimy aby na zajęcia terenowe dzieci miały stosowny ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

FORMULARZ ZAPISÓW

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij

Warsztaty dofinasowane w ramach zadania „Wspólnym krokiem w ekodziałania” dostępne są tylko dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Bielsko-Biała.

Skip to content