Warsztaty dla szkół i przedszkoli październik 2023

Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej zaprasza na warsztaty edukacyjno-ekologiczne
w terminie wrzesień-listopad 2023 r.

Warsztaty edukacyjno-ekologiczne z zakresu przeciwdziałania emisjom zanieczyszczeń do powietrza dedykowane są uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkolakom, a realizowane w ramach zadania „Misja – czysta emisja” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Wszystkie poniższe działania zostały zaplanowane tak, aby aktywować uczestników do działania; warunki stworzone w Centrum Edukacji Ekologicznej służą zdobywaniu wiedzy poprzez wykonywanie licznych doświadczeń i zachęcają do samodzielnego poszukiwania rozwiązań z zakresu ekologii.

Termin: wrzesień – listopad 2023 r.

Lokalizacja: Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA ul. Grotowa 11 w Bielsku-Białej

Warsztaty edukacyjne:

Blok 1 – „Zielone oczyszczacze powietrza – rola zieleni w pochłanianiu zanieczyszczeń
z powietrza”.

Uczestnicy: dzieci ze starszych grup przedszkolnych i uczniowie szkół podstawowych
z klas 1-3 (wymagana liczebność grupy – 29 uczestników).

Tematyka: Podczas warsztatów dzieci poznają zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń powietrza i roli zieleni w oczyszczaniu powietrza. Będą miały możliwość posadzenia sadzonek bluszczu (naturalny oczyszczacz powietrza) we własnoręcznie ozdobionych doniczkach
i zabrania ich ze sobą do domu. Zabawy ruchowe i tablica ferromagnetyczna ułatwią dzieciom przyswojenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdą środę, w terminie od 20 września 2023 r. do 29 listopada 2023 r.:

I grupa: warsztat w godz. 9:00 – 11:00

II grupa: warsztat w godz. 11:30 – 13:30

Warsztaty odbywają się w budynku CEE EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej.

Blok 2 – „Zbadaj powietrze – zanieczyszczenia powietrza, ich rodzaje i przyczyny oraz wpływ na nasze zdrowie”.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 (wymagana liczebność grupy – 30 uczniów)

Tematyka: Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na zdrowie ludzkie. Pogłębią wiedzę z zakresu przeciwdziałania emisjom, przeprowadzą ciekawe badania i doświadczenia z wykorzystaniem Modułowych Pracowni Przyrodniczych – moduł powietrze i moduł jakość powietrza. Zabawa z tablicą ferromagnetyczną o tematyce zanieczyszczeń powietrza oraz przygotowanie plakatu, transparentu pozwoli skuteczniej przyswoić i utrwalić nowe wiadomości.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy czwartek, w terminie od 21 września 2023 r.
do 30 listopada 2023 r.

I grupa: warsztat w godz. 9:00 – 11:00

II grupa: warsztat w godz. 11:30 – 13:30

UWAGA! W dniu 2.11.2023 r. warsztaty nie będą prowadzone.

Warsztaty odbywają się w budynku CEE EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej.

Blok 3 – „Porosty – zobacz czym oddychasz, czyli jak samemu ocenić czystość powietrza
w najbliższej okolicy”.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych klas 4-8 (wymagana liczebność grupy – 30 uczniów).

Tematyka: Podczas warsztatu uczniowie poznają porosty jako biologiczne wskaźniki stanu czystości powietrza; nauczą się określania stopnia zapylenia powietrza i dowiedzą się, czym jest porostowa skala czystości powietrza. Warsztat będzie miał formę stacjonarną i terenową; dzięki pracy z mikroskopem uczniowie poznają budowę porostów zdrowych i zanieczyszczonych; spacer ścieżką dydaktyczną w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli na praktyczne przećwiczenie zdobytej wiedzy i wnikliwą obserwację przyrody.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy wtorek, w terminie od 19 września 2023 r.
do 7 listopada 2023 r.

I grupa: warsztat w godz. 8:00 – 11:00

II grupa: warsztat w godz. 11:30 – 14:30

UWAGA! W dniu 7.11.2023 r. warsztat realizowany będzie tylko w godzinach 8:00 – 11:00.

Warsztaty odbywają się w budynku CEE EKOSYNTEZA i jego okolicy, ul. Grotowa 11
w Bielsku-Białej.

Skip to content