Warsztaty edukacyjno-ekologicznych „Misja – czysta emisja” – październik

🌿📚 Mieliśmy okazję gościć wspaniałych uczniów z kilku lokalnych szkół podczas naszych warsztatów edukacyjno-ekologicznych. Te działania są częścią projektu „Misja – czysta emisja” wspieranego przez NFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Naszym celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także inspiracja uczestników do działania! Dlatego nasze warsztaty są pełne praktycznych doświadczeń, które pomagają zrozumieć, jak dbać o naszą planetę. 🌎💚

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział, a w szczególności szkołom SP 29, SP 18, SP 1, ZSSiO i SP 32 za udział w dzisiejszych zajęciach. Wasza zaangażowanie sprawia, że nasza „Misja – czysta emisja” nabiera znaczenia i skutkuje realnymi działaniami na rzecz ekologii. 💪🌿

EdukacjaEkologiczna #MisjaCzystaEmisja #ZadbajmyoPlanetę #DlaPrzyszłychPokoleń

Skip to content