Warsztaty w ramach projektu „Wspólnym krokiem w ekodziałania”

W Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza” w ramach projektu „Wspólnym krokiem w ekodziałania” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, rozpoczął się cykl warsztatów dedykowanych przedszkolakom oraz uczniom szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Przedszkolaki z Przedszkola nr 2 oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej JONATAN wzięły udział w warsztatach „Tajemnice lasu – śladami zwierząt leśnych”. Podczas warsztatu dzieci zapoznały się z zagadnieniami dotyczącymi życia lasu i jego mieszkańców oraz wykonały szereg ciekawych zadań. Wzięły udział
w licznych grach i zabawach edukacyjnych, a w części terenowej wyposażone
w lornetki, taśmy miernicze i lupy udały się do ogrodu CEE oraz pobliskiego lasu, gdzie odnajdywały ślady pozostawione przez zwierzęta oraz prowadziły ich obserwację.

Mikroświat”to warsztat podczas którego uczniowie ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 6 zapoznali się z budową mikroskopu, jego obsługą oraz zastosowaniem w poznawaniu przyrody. Mieli możliwość zaobserwowania destrukcyjnego wpływu zanieczyszczeń na organizmy żywe, poznali znaczenie badań mikroskopowych i ich wpływu na rozwój wielu dziedzin przyrodniczych. Samodzielnie przygotowali preparaty mikroskopowe, które znaleźli w naszym ogrodzie i dokonali wielu obserwacji.

Burza mózgów i dyskusje towarzyszyły uczestnikom podczas omawiania zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych
i Handlowych oraz ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 6 aktywnie uczestniczyła
w zajęciach „Pamiętajmy o klimacie” .Uczniowie podjęli aktywne działania na rzecz ochrony klimatu, przygotowali propozycje kampanii medialnych na rzecz jego ochrony. Efektem ich pracy są wyjątkowe filmy, promujące ochronę klimatu.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

https://www.facebook.com/wfosigw.katowice

Skip to content