🌿📚 Witajcie, młodzi ekologowie! 📚🌿

Mamy super wiadomość! 🎉

Ostatnio odbyły się w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA naprawdę niezwykłe warsztaty edukacyjno-ekologiczne, a to była część zadania „Misja – czysta emisja”, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 🌍💡

Co czekało na Waszych uczestników? 🧒👧

Blok 1 – „Zielone oczyszczacze powietrza – rola zieleni w pochłanianiu zanieczyszczeń z powietrza.” 🌱 Podczas tych warsztatów dzieci dowiedziały się, jak rośliny pomagają oczyścić powietrze. Miały także okazję posadzić sadzonki bluszczu (naturalny oczyszczacz powietrza) we własnoręcznie ozdobionych doniczkach i zabrać je ze sobą do domu. Zabawy ruchowe i tablica ferromagnetyczna ułatwiły dzieciom przyswojenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

Blok 2 – „Zbadaj powietrze – zanieczyszczenia powietrza, ich rodzaje i przyczyny oraz wpływ na nasze zdrowie.” 🌬️ Podczas tego warsztatu uczestnicy zgłębili tajniki zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie ludzi. Przeprowadzili fascynujące badania i doświadczenia, korzystając z Modułowych Pracowni Przyrodniczych – moduł powietrze i moduł jakość powietrza. Bawili się również tablicą ferromagnetyczną o tematyce zanieczyszczeń powietrza oraz przygotowali plakaty i transparenty, aby jeszcze lepiej przyswoić nowe wiadomości.

Blok 3 – „Porosty – zobacz czym oddychasz, czyli jak samemu ocenić czystość powietrza w najbliższej okolicy.” 🌿 Podczas tego warsztatu uczniowie poznali porosty jako biologiczne wskaźniki stanu czystości powietrza. Nauczyli się określać stopień zapylenia powietrza i dowiedzieli się, czym jest porostowa skala czystości powietrza. Warsztat miał formę stacjonarną i terenową; dzięki pracy z mikroskopem uczniowie poznali budowę porostów zdrowych i zanieczyszczonych. Spacer ścieżką dydaktyczną w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej pozwolił na praktyczne przećwiczenie zdobytej wiedzy i wnikliwą obserwację przyrody.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i ciekawość! To dopiero początek naszej przygody z edukacją ekologiczną, więc śledźcie naszą stronę, aby dowiedzieć się o kolejnych wydarzeniach! 🌎🌿🧒👧

Skip to content