Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

„Edukacja ekologiczna w Bielsko-Białej: od małych pikników po ścieżki edukacyjne”

Bielsko-Biała to miasto, które stawia na edukację ekologiczną. W tym celu organizowane są różnego rodzaju inicjatywy, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i zachęcenie do działań proekologicznych. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

„Mały piknik ekologiczny”

22 kwietnia 2023 roku, z okazji Dnia Ziemi, w Parku Słowackiego odbył się „Mały piknik ekologiczny” pod hasłem „Swoje środowisko znamy i bardzo kochamy”. W trakcie pikniku odbyły się warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych, m.in. na temat odnawialnych źródeł energii, malowania eko-toreb zakupowych, tworzenia obrazków z elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, sadzenia roślin w ozdabianych doniczkach oraz produkcji eko-mydła. Tego typu akcje mają na celu uświadomienie ludziom, że ekologia może być przyjemna i kreatywna.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza”

We wrześniu 2023 roku otworzyło się Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza” przy ulicy Grotowej 11 w Bielsku-Białej. Centrum ma na celu propagowanie praktycznej wiedzy i zdobywania potrzebnych umiejętności w zakresie ekologii oraz poszanowania środowiska naturalnego. Miejsce to jest otwarte dla nauczycieli, szkół i przedszkoli, którzy chcą wzbogacić swoje zajęcia o elementy związane z ekologią.

Ścieżki edukacyjne

W Bielsku-Białej w wybranych 14 lokalizacjach utworzono sezonowe centra edukacji ekologicznej, tzw. „ścieżki i obiekty edukacyjne”. Projekt objął tereny cenne przyrodniczo w celu ochrony i wzbogacenia bioróżnorodności oraz ograniczenia antropopresji na obszarach chronionych. W ramach etapu I, utworzono m.in. ścieżkę edukacyjno-ekologiczną w Lesie Komunalnym „Cygański Las” oraz centrum edukacji ekologicznej przy ulicy Grotowej 11. Etap II zakłada utworzenie ścieżek edukacyjnych w kilku lokalizacjach, m.in. w Lasie Komunalnym przy ulicy Telimeny w Wapienicy, Lasku Bathelta oraz na Wzgórzu Trzy Lipki.

Edukacja ekologiczna to nie tylko nauka teorii, ale także praktyczne działanie. 

Wideokonferencja dotycząca wydarzeń w kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” do końca 2023 roku – dla dyrektorów miejskich placówek oświatowych odbyła się 27 kwietnia 2023 r. Celem konferencji było przedstawienie działań i wydarzeń planowanych w ramach projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I i II” oraz kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”. Projekt i kampania mają na celu promowanie poszanowania dla otaczającej przyrody i zbudowanie wspólnie z mieszkańcami miasta i środowiskiem oświatowym świadomości ekologicznej. 

Podczas konferencji przedstawiono działań z 13 edycji kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”, której tematem przewodnim były Eko-wędrówki Dżulki. Przedstawiono również planowane wydarzenia i działania na koniec 2023 roku, takie jak zakończenie konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” oraz zaproszenie na „13 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”. Na festiwalu zaprezentowane będą różne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz ekologiczne produkty lokalnych producentów. 

W ramach projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I i II” powstały już ścieżki edukacyjne w 14 lokalizacjach miasta, zmodernizowane zostało Centrum Edukacji Ekologicznej, a wakacje 2023 rozpoczną się z działaniami edukacyjnymi. Na konferencji przedstawiono również ofertę edukacyjną na rok 2023. 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „Szanuj energię, chroń klimat” oraz zgłoszenia udziału w „Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii”. Konferencja była okazją do zacieśnienia współpracy między urzędnikami, dyrektorami placówek oświatowych, partnerami kampanii i mediami lokalnymi w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

FORMULARZE ZAPISU NA 13 BESKIDZI FESTIWAL DOBREJ ENERGII DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

,
Skip to content