Zapisy na warsztaty

Centrum Edukacji Ekologicznej „Ekosynteza” przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjno-ekologiczne.

Warsztaty dedykowane są uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkolakom i realizowane w ramach zadania „Wspólnym krokiem w ekodziałania” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przesyłam informację o proponowanych zajęciach oraz link umożliwiający zapisy.

Warsztat 1 – „Tajemnice lasu – śladami zwierząt leśnych”

Uczestnicy: dzieci ze starszych grup przedszkolnych i uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne

(wymagana liczebność grupy – min. 24 uczniów, max. 30 osób).

Forma warsztatu: zajęcia stacjonarno-terenowe

Podczas warsztatu uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi życia lasu i jego mieszkańców. Poznają zagadnienia dotyczące ekosystemu leśnego, wykonają szereg ciekawych zadań, wezmą udział w licznych grach, zabawach, między innymi stworzą „magiczny las”. Zastanowią się nad tematami związanymi z rolą lasu, jego ochroną i znaczeniem lasu. Dowiedzą się kto mieszka w beskidzkich lasach i jakie ślady zostawiają zwierzęta. W części terenowej uczestnicy, wyposażeni w lornetki, lupy, taśmy miernicze i pakiety – tropy zwierząt udadzą się do ogrodu CEE oraz pobliskiego lasu, gdzie będą szukać śladów pozostawionych przez zwierzęta
i prowadzić ich obserwację. Część terenowa ułatwi zrozumienie, zapamiętanie i utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdą środę, od 28 lutego 2024 r. do 29 maja 2024 r.:

I grupa: warsztat o godz. 9:00

II grupa: warsztat o godz. 11:30

Terminy warsztatu:

28.02,6.03.,13.03.,20.03.,27.03.,3.04.,10.04.,17.04.,24.04.,8.05.,15.05.,22.05.,29.05.2024 r. – uwaga w dniu 29.05.2024 – warsztat tylko dla jednej grupy 9:00 – 11:15

Warsztat 2 „Mikroświat”

Uczestnicy – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne

(wymagana liczebność grupy – min. 24 uczniów, max. 30 osób).

Zajęcia mają na celu wzbudzenie zainteresowania dzieci mikroświatem i zachęcenie do samodzielnego prowadzenia badań mikroskopowych. Podczas warsztatu uczniowie zapoznają się z budową mikroskopu, jego obsługą oraz zastosowaniem w poznawaniu przyrody. Będą mieli możliwość zaobserwowania destrukcyjnego wpływu zanieczyszczeń na organizmy żywe, poznają znaczenia badań mikroskopowych i ich wpływu na rozwój wielu dziedzin przyrodniczych ze szczególnym naciskiem na ekologię i ochronę środowiska. W trakcie warsztatów nauczą się wykonywać proste preparaty mikroskopowe oraz zdobędą wiedzę na temat zastosowania różnych technik obserwacji mikroskopowych w praktyce. Po tych warsztatach świat mikroskopów nie będzie miał dla nich żadnych tajemnic i stanie się inspiracją do samodzielnego poznawania świata z jego wykorzystaniem.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy czwartek, od 29 lutego 2024 r. do 25.04.2024 r.:

I grupa: warsztat o godz. 9:00

II grupa: warsztat o godz. 11:30

Terminy warsztatu:

29.02.,7.03.,14.03.,21.03.,4.04.,11.04.,18.04.,25.04.2024 r.

Warsztat 3 „Pamiętajmy o klimacie”

Uczestnicy – uczniowie klas 6 – 8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne

(wymagana liczebność grupy – min. 24 uczniów, max. 30 osób).

Celem warsztatu jest omówienie zagadnień związanych ze zmianami klimatu, wyjaśnienie podstawowych pojęć i procesów. Uświadomienie uczniom prognozowanych skutków społeczno-przyrodniczych zmian klimatu oraz ich wpływu na te zmiany i wskazanie działań na rzecz ochrony. Zmotywowanie uczniów do podjęcia aktywnych działań na rzecz ochrony klimatu. Wspólnie odpowiemy sobie na pytanie: Co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu? Co stanie się ze zwierzętami i roślinami, jeśli klimat się ociepli? Jak zmieni się klimat w Polsce? Co możemy zrobić, aby przygotować się do obecnych i prognozowanych zmian. W części praktycznej uczestnicy przygotują kampanię medialną na rzecz klimatu. Efektem warsztatów będą filmy, stworzone przez młodzież, promujące ochronę klimatu.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy piątek, od 1 marca 2024 r. do 14.06.2024 r.:

I grupa: warsztat o godz. 9:00

II grupa: warsztat o godz. 11:30

Terminy warsztatu:

1.03., 8.03.,15.03.,22.03.,5.04.,12.04.,19.04.,26.04.,10.05.,17.05.,24.05.,7.06.,14.06.2024 r.

Warsztat 4 „Woda w życiu człowieka”  

Uczestnicy – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne

(wymagana liczebność grupy – min. 24 uczniów, max. 30 osób).

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie świadomości uczestników na temat znaczenia zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych. Promowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialnego podejścia do korzystania z wody. Poznanie roli wody w życiu człowieka i znaczenia wody w środowisku oraz rozbudzenie ciekawości badawczej uczniów i zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania wody. W części terenowej warsztatów, uczestnicy, wyposażeni w konieczny sprzęt do pobierania próbek udadzą się do pobliskiego zbiornika wodnego, z którego pobiorą próbki. Omówiony zostanie występujący tam ekosystem wodny. W części doświadczalnej uczniowie z pomocą zestawu edukacyjnego do badania wody przeprowadzą analizę pobranych próbek. Wykorzystując zestaw do uzdatniania wody zapoznają się z etapami jej oczyszczania. Uczestnicy otrzymają butelkę wielokrotnego użytku z filtrem węglowym, aby na co dzień korzystać z wody niebutelkowanej, dzięki temu przyczynią się do zmniejszenia ilości zużywanego plastiku.

Harmonogram: 2 tury warsztatów w każdy czwartek, od 9 maja 2024 r. do 13 czerwca 2024 r.:

I grupa: warsztat o godz. 9:00

II grupa: warsztat o godz. 11:30

Terminy warsztatu:

9.05.,16.05.,23.05.,6.06.,13.06.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przyniesienie w dniu trwania zajęć wypełnionych „KART UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH”!!!! (druki kart uczestnictwa dostępne podczas zapisu na warsztaty).

Warsztaty odbywają się w budynku CEE „EKOSYNTEZA” i jego okolicy, ul. Grotowa 11 w Bielsku-Białej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISU I UDZIAŁU W WARSZTATCH. PONIŻEJ LINK UMOŻLIWIAJĄCY ZAPISY NA WARSZTATY:

Warsztaty – Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza (bielsko-biala.pl)

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

https://www.facebook.com/wfosigw.katowice

Skip to content